BİLİMSEL PROGRAM
14 Aralık 2020, Pazartesi
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
10:00-11:00 Açılış Oturumu
Saygı Duruşu & İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun – Kongre Bilimsel Sekreteri
Prof. Dr. Pınar Okyay – Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Kongre Başkanı
Numan Özcan – Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü
Dr. Hassan Mohtashami – Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu - UNFPA Türkiye Temsilcisi, Azerbaycan ve Gürcistan Ülke Direktörü
Dr. Batyr Berdyklychev – Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Direktörü
Prof. Dr. Emine Alp Meşe – T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakan Yardımcısı
11:00-11:30 Açılış Konferansı

Salgının Merkezinde Halk Sağlığı: COVID-19 salgından çıkarılan dersler Avrupa'da halk sağlığının geleceğini nasıl şekillendirecek?

Dr. Natasha Azzopardi Muscat - DSÖ Avrupa Ülke Sağlık Politikaları ve Sistemleri Bölümü Direktörü, Avrupa Halk Sağlığı Derneği (EUPHA) Başkanı 2016-2020
11:30-12:00 Ara
12:00-13:00 Öğle Sohbetleri-1: Pandemi Sonrasında Türkiye’de Halk Sağlığı

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz
Uzm. Dr. Nureddin Özdener


Pandemi Sonrasında Türkiye’de Halk Sağlığı
Prof. Dr. Çağatay Güler
13:00-13:15 Ara
13:15-14:15 Çalışma Grubu Oturumu-1: Araştırma Görevlileri Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-2: Bilişim Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-3: Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-4: Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Çalışma Grubu
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Sözlü Bildiriler-1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selma Metintaş

SB-001, SB-002, SB-003, SB-004, SB-005, SB-006, SB-007, SB-008, SB-009
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gamze Çan

SB-010, SB-011, SB-012, SB-013, SB-014, SB-015, SB-016, SB-017, SB-018
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-3

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Figen Demir

SB-019, SB-020, SB-022, SB-023, SB-024, SB-025, SB-026
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-4

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Derya Çamur

SB-027, SB-028, SB-029, SB-030, SB-031, SB-032, SB-033, SB-034, SB-035
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16:00-16:15 Ara
16:15-17:45 Oturum-2: Erdemli Bilim İnsanı, İyi Bilim: HORIZON 2020 Destekli VIRT2UE Eğiticilerin Eğitimi Programı

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yeşim Ulman
Dr. Öğr. Üyesi Nuket Güler Baysoy


Giriş - "Horizon 2020 VIRT2UE Projesi: Uygulamalı Bir Araştırma Etiği Eğitimi Deneyimler, Örnekler"
Prof. Dr. Yeşim Ulman
İyi Bilim İçin Erdemlerin Önemi
Guy Widdershoven
VIRT2UE Eğiticilerin Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Yapısı ve Türkiye'deki Uygulaması
Doç. Dr. M. Volkan Kavas
Kursiyer Bir Eğiticinin VIRT2UE Eğiticilerin Eğitimi Programı Deneyimleri: İstanbul Örneği
Ceren İlikan
Oturum-3: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü COVID-19 Çalışmaları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Seçil Özkan
Uzm. Dr. Refik Budak


COVID-19 Pandemisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde Yürütülen Çalışmalar
Dr. Ali Göktepe
COVID-19 Pandemisi'nde Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Veri Kayıt ve Uygulama Sistemleri
Dr. Aslıhan Külekçi Uğur
İkili Konferans-1: Su Ayak İzi & Salgının Medikopolitiği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Coşkun Bakar
Uzm. Dr. Umut Otlu


Su Ayak İzi
Prof. Dr. Birgül Özçırpıcı
Salgının Medikopolitiği
Dr. Özen Beltan Demir
17:45-18:00 Ara
18:00-19:00 Akşam Sohbetleri-1: Türkiye’de Epidemiyolojinin Gelişimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Aktekin
Uzm. Dr. Emine Avcı


Türkiye’de Epidemiyolojinin Gelişimi
Prof. Dr. Sabahat Tezcan
19:00-19:15 Ara
19:15-20:45 Oturum-4: Pandemi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Küresel Durumu

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Alp Ergör
Doç. Dr. Ceyda Şahan


Pandemi Sırasında Sağlık Çalışanlarının Küresel Durumu
Dr. Gwen Brahman
Pandeminin Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığına Etkisi
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım
Büyük Bir Üniversite Hastanesinde İSG Süreci
Prof. Dr. İsabel Raika Durusoy Onmuş, Dr. Seyfi Durmaz
İkili Konferans-2: Sosyal Medya ve İnternet

Oturum Başkanları:
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Küçük Biçer
Uzm. Dr. Elif Nur Yıldırım Öztürk


Hekimlikte Sosyal Medya ve Etik
Doç. Dr. Kadriye Avcı
Teknolojinin Getirdiği Yeni Hastalıklar
Uzm. Dr. Serdar Yıldırım
20:45-21:00 Ara
21:00-22:30 Oturum-6: Pandemide Göçmenler ve Mültecilerin Korunması: Global Bir Bakış

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman
Uzm. Dr. Ceren Arkant


Almanya'nın Pandemiye Tepkisi: Göçmenleri Geride Bırakmak mı?
Doç. Dr. Michael Knipper
ABD'deki COVID-19 ve Halk Sağlığı Düzenlemeleri
Prof. Dr. Paul Spiegel
Bölgede Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Karşılaştığı Zorluklara Genel Bakış
Dr. Aula Abbara
COVID-19 Sırasında Göçmenler, Mülteciler ve Sığınmacılar: Sağlık Etkileri ve Sağlık Sistemi Yanıtı, Küresel Eğilimler
Dr. Miriam Orcutt
15 Aralık 2020, Salı
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:30-09:50 Sözlü Bildiriler-5

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen Güneş

SB-036, SB-037, SB-038, SB-039, SB-040, SB-041
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-6

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir

SB-042, SB-043, SB-044, SB-045, SB-046, SB-047, SB-048, SB-049
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-7

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferdi Tanır

SB-050, SB-051, SB-052, SB-053, SB-054, SB-055, SB-056, SB-057
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-8

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Ferdane Oğuzöncül

SB-058, SB-059, SB-060, SB-061, SB-062, SB-063, SB-064, SB-065
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09:50-10:00 Ara
10:00-11:30 Oturum-7: Çevre, Kapitalizm, Eşitsizlikler, İklim ve COVID-19
TTB Halk Sağlığı Kolu Oturumu

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Gamze Varol
Uzm. Dr. Bahar Marangoz


Kapitalizm, Çevre ve COVID-19
Dr. Ahmet Soysal
Eşitsizlikler, Fazladan Ölümler ve COVID-19
Uzm. Dr. Nasır Nesanır
İklim Krizi ve COVID-19
Uzm. Dr. Ümit Şahin
Konferans-1: Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler
Gelişimsel Pediatri Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hilal Özcebe
Dr. Öğr. Üyesi Emine Bahar Bingöler Pekcici


Pandemi Sürecinde Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörlerde Nasıl Bir Değişim Oldu ve Nasıl Bir Müdahale Gerekiyor?
Uzm. Dr. İclal Ayrancı Sucaklı
Konferans-2: Etik Yükleme Testi Olarak COVID-19

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Osman Günay
Uzm. Dr. Özgür Başaran


Etik Yükleme Testi Olarak COVID-19
Prof.Dr. Yasemin Yalım
Oturum-8: COVID-19 Pandemi Döneminde Spor ve Sağlık
Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Cengizhan Özgürbüz
Prof. Dr. Ferruh Ayoğlu


Egzersiz ve Bağışıklık Sistemi
Prof. Dr. Cengizhan Özgürbüz
COVID-19 Pandemi Döneminde Takım Doktorluğu
Prof. Dr. Cem Çetin
COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Spora Dönüş
Dr. Öğr. Üyesi Gürhan Dönmez
11:30-12:00 Ara
12:00-13:00 Öğle Sohbetleri-2: 2020 Nobel Tıp Ödülünün Önemi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sarp Üner
Uzm. Dr. Mete Önde


2020 Nobel Tıp Ödülünün Önemi
Prof. Dr. Emin Kansu
13:00-13:15 Ara
13:15-14:15 Çalışma Grubu Oturumu-5: Çevre Sağlığı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-6: Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-7: Engelli Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-8: Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Çalışma Grubu
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Oturum-9: Yuvarlak Masa Oturumu

Pandemi Süreci ve Tütünle Mücadele: Güncel Gereksinimlerden Çözümlere...
Sözlü Bildiriler-9

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İrem Bulut

SB-066, SB-067, SB-068, SB-069, SB-070, SB-071, SB-072, SB-073, SB-074
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-10

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz

SB-075, SB-076, SB-077, SB-078, SB-079, SB-080, SB-081, SB-082, SB-083
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-11

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar

SB-084, SB-085, SB-086, SB-087, SB-088, SB-089, SB-090, SB-091
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16:00-16:15 Ara
16:15-17:45 Oturum-10: Sağlık İçin İlaç Üretimi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayşen Bulut
Uzm. Dr. Mehmet Kaya


Neden İlaç?
Prof. Dr. Yağız Üresin
İlaç Geliştirme Sürecine Küresel Bakış
Doç. Dr. Doğan Fidan
Ülkemizde İlaç Üretimi
Cengiz Aydın
Oturum-11: COVID-19 Pandemisiyle Derinleşen Tartışmalar
Türk Toraks Derneği

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
Uzm. Dr. Elif Altundaş Hatman


Dünya ve Türkiye’de COVID-19 ve Hava Kirliliği
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Aykaç
Sağlığın Sosyal Bileşenleri Penceresinden COVID-19’a Bakış
Prof. Dr. Ali Kocabaş
Sağlık Çalışanları İçin COVID-19 Neden Meslek Hastalığı Olmalı?
Uzm. Dr. Canan Demir
Oturum-12: Halk Sağlığı Uzmanlarının İstihdamı

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erhan Eser
Uzm. Dr. Fatma Yeşim Karakoç


Halk Sağlığı Alanında İnsangücü Planlaması ve İstihdam
Prof. Dr. Bülent Kılıç
Halk Sağlığı Uzmanlarının Sağlık Bakanlığı İçindeki Yer ve Görev Dağılımları
Uzm. Dr. Metin Gümüş
Halk Sağlığı Uzmanlarının Görev Tanımları ve Sorunları
Uzm. Dr. Mithat Temizer
17:45-18:00 Ara
18:00-19:00 Akşam Sohbetleri- 2: Demokrasi ve Sağlık

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Hür Hassoy
Uzm. Dr. Ferhat Yıldız


Demokrasi ve Sağlık
Prof. Dr. Simon Wigley
19:00-19:15 Ara
19:15-20:45 Oturum-13: COVID-19 Pandemi Sürecinin Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimine Yansıması ve Gelecek İçin Öneriler

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ferda Özyurda
Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu


Sahada Çalışan Uzmanlık Öğrencisi Görüşü
Dr. Dilek Yıldırım
Sahada Çalışan Uzman Görüşü
Uzm. Dr. Gül Anıl Anakök
Pandemi Kurulu Deneyimi Üzerinden Görüşler
Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan
Oturum-14: Yerel Yönetimlerin COVID-19 Pandemi Sürecinde Halk Sağlığı Uygulamaları

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Alpaslan Türkkan
Uzm. Dr. Tuncay Aydın Taş


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit
İzmir Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları
Dr. Orhan Sertaç Dölek
Ankara Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları
Veteriner Hekim Seyfettin Aslan
Konya Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları
Çev. Müh. Serdar Koyuncu
Oturum-15: Türkiye'de Aşılama Hizmetlerinin Durumu ve Aşı Tereddütü

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nilay Etiler Lordoğlu
Uzm. Dr. Gülser Doğan


Türkiye'de Aşılama Hizmetlerinin Durumu
Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak
Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Aşı Tereddütü
Doç. Dr. Mehtap Türkay
20:45-21:00 Ara
21:00-22:30 Oturum-16: COVID-19 Aşıları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Levent Akın
Uzm. Dr. Funda Sevencan


Aşı Üretim Süreci ve COVID-19 Aşıları
Dr. Semih Tareen
Türkiye’de Aşı Üretimi ve COVID-19 Aşıları
Prof. Dr. Serhat Ünal
16 Aralık 2020, Çarşamba
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:30-09:50 Sözlü Bildiriler-12

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Hasan Küçükkendirci

SB-092, SB-093, SB-094, SB-095, SB-096, SB-097, SB-098
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-13

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Leyla Karaoğlu

SB-099, SB-100, SB-101, SB-102, SB-104
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-14

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Petek Eylül Taneri

SB-105, SB-106, SB-107, SB-108, SB-109, SB-110
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arda Borlu

SB-111, SB-112, SB-113, SB-114, SB-115
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09:50-10:00 Ara
10:00-11:30 Oturum-17: COVID-19 Pandemisi ve Okul Sağlığı: Sorunlar, Çözüm Önerileri

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Burcu Tokuç
Prof. Dr. Tayyar Şaşmaz


Sosyal Pediatri Bakışıyla Pandemi Süreci ve Okul Sağlığı
Prof. Dr. Betül Ulukol
Halk Sağlığı Bakışıyla Pandemi Süreci ve Okul Sağlığı
Prof. Dr. Birgül Piyal
Psikolojik Danışman Bakışıyla Pandemi Süreci ve Okul Sağlığı
Psikolojk Danışman Dr. Aygül Tunç Aksan
Oturum-18: Pandemi Döneminde Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Yaklaşımın Belirleyicileri
Türk Ebeler Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema Yılmaz
Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış


Toplum Sağlığı Çalışanı Olarak Ebeler: Değişen Dünyada Gelişen Rollerimiz
Doç. Dr. Nazan Karahan
Afet ve Salgınlarda Üreme Sağlığı ve Ebelik
Dr. Öğr. Üyesi Mahide Demirelöz
COVID-19 Salgınının Ebelik Mesleğine Yansımaları
Doç. Dr. Tuba Uçar
Ebeler Olarak Salgın Döneminde Ruh Sağlığımızı Nasıl Koruyabiliriz?
Prof. Dr. Nazan Aydın
Oturum-19: Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Egzersiz : Toplum Sağlığındaki Yeri
Fiziksel Tıp Uzman Hekimler Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
Prof. Dr. Tacettin İnandı


Sağlık İçin Egzersiz
Doç. Dr. Aysun Genç
Kardiyopulmoner Rehabilitasyonun Kalp ve Akciğer Hastalıklarındaki Önemi
Doç. Dr. Ebru Alemdaroğlu
Post-COVID Pulmoner Rehabilitasyon
Prof. Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
11:30-12:00 Ara
12:00-13:00 Öğle Sohbetleri-3: Halk Sağlığının Sınırları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Metin Hasde
Uzm. Dr. İlke Üçüncü Karadağlı


Halk Sağlığının Sınırları
Prof. Dr. Zafer Öztek
13:00-13:15 Ara
13:15-14:15 Çalışma Grubu Oturumu-9: Göçmen Sağlığı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-10: Kadın Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-11: Sağlık Ekonomisi Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-12: Sahada Çalışan Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Grubu
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Oturum-20: COVID-19 Pandemisi, Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi ve Sağlık Krizinin Yönetiminde Saha Deneyimleri

Oturum Başkanları:
Uzm. Dr. Ceren Arkant
Uzm. Dr. Gisela Leiras


Portekiz Deneyimleri…
Gisela Leiras
İspanya Deneyimleri…
Juan Francisco Monteagudo Pérez
İtalya Deneyimleri…
Alberto Mateo Urdiales
İkili Konferans-3: Pandeminin Bireyden Topluma Ruh Sağlığına Etkileri: Belirsizlik, Stres ve Dayanıklılık & Koleradan Koronaya Modern Karantinanın Gayri Resmi Tarihi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bülent Kılıç
Uzm. Dr. Hande Perk Gürün


Pandeminin Bireyden Topluma Ruh Sağlığına Etkileri: Belirsizlik, Stres ve Dayanıklılık
Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu
Koleradan Koronaya Modern Karantinanın Gayri Resmi Tarihi
Doç. Dr. Fatih Artvinli
16:00-16:15 Ara
16:15-17:45 Oturum-21: Değişen "Yeni" Dünyada Tıp/Sağlık Alanındaki Bilimsel Dergi Yayıncılığı ve Halk Sağlığı

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yücel Demiral
Uzm. Dr. Duygu Lüleci


Bilimsel Dergi Yayıncılığında Yenilikler Eğilimler
Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ
Türkiye’de Halk Sağlığı Alanındaki Yayıncılığının Değerlendirmesi ve Öneriler
Prof. Dr. Sibel Sakarya
Halk Sağlığı’nda Bilimsel Dergi Yayıncılığı: Hakem Gözüyle Değerlendirme
Prof. Dr. Belgin Ünal
Oturum-22: Tıp Eğitiminde Güncel Durum

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
Uzm. Dr. Tuba Duygu Yılmaz


COVID-19 ve Tıp Eğitimi
Prof. Dr. İskender Sayek 
COVID-19 Pandemisinde Türkiye’de Tıp Eğitiminde Yapılanlar
Doç. Dr. A. Hilal Batı
COVID-19 Pandemisinde Toplumda Tıp Eğitimi
Prof. Dr. Nadi Bakırcı
Oturum-23: Travma ve Korunma
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Orhan Alimoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Emine Baran Deniz


Trafik Kazaları
Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök
Korozif Madde Yaralanmaları
Doç. Dr. Osman Şimşek
İş Kazaları
Uzm. Dr. Adnan Özpek
Ev Kazaları
Prof. Dr. Gökhan Akbulut
17:45-18:00 Ara
18:00-19:00 Akşam Sohbetleri-3: Deneyimlerimden Halk Sağlığı Yaklaşım Örnekleri

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Türkan Günay
Uzm. Dr. Ebru Karaca


Deneyimlerimden Halk Sağlığı Yaklaşım Örnekleri
Prof. Dr. Ayşe Akın
19:00-19:15 Ara
19:15-20:45 Oturum-24:Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ali Osman Karababa
Av. Deniz Bayram


Kara Rapor 2020: Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri
Buket Atlı
Hava Kirliliğinin Genlerimize Etkisi
Doç. Dr. Semih Ayta
Hava Kirliliği ve Sağlık Etkilerinin Hesaplanması için Farklı Yöntemler
Lauri Myllyvirta
İç ortam hava kalitesi, aerosoller ve covid-19 ilişkisi ve alınması gereken önlemler
Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin
İklim Krizi ve Tıp Dünyasındaki Gelişmeler
Dr. Peter Orris
Oturum-25: Sağlık İçin Çok Paydaşlı İşbirliği ve Eylemler

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Taşdemir
Uzm. Dr. Sabanur Çavdar


AFAD Perspektifinden Çok Paydaşlı Çalışma Tecrübeleri
Dr. Mehmet Güllüoğlu
Kaymakamlık Perspektifinden Sağlık İçin Çok Paydaşlı Çalışma Tecrübeleri
Murat Sefa Demiryürek
İlçe Sağlık Müdürlüğü Perspektifinden Çok Paydaşlı İşbirliği Tecrübeleri
Dr. Yusuf Taşçı
Halk Sağlığı Hizmetlerinde Kamu İşbirlikleri ve Toplum Katılımı
Dr. Muhammed Atak
Oturum-26: Pandemide Tıbbi Mikrobiyolojik Bakış: SARS-CoV-2 Testlerinde Durum Değerlendirmesi
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Selda Erensoy
Prof. Dr. Gülden Çelik


COVID-19 Tanısında PCR Testlerinin Yeri
Prof. Dr. Alper Akçalı
SARS-CoV-2 Antijen ve Antikor Testlerinin Özellikleri - Kullanım Koşulları
Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu
20:45-21:00 Ara
21:00-22:30 Oturum-27: Ülke Örnekleri ile COVID-19

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal

Litvanya’da COVID-19
Prof. Dr. Mindaugas Stankunas
Afganistan’da COVID-19
Doç. Dr. Nasar Ahmad Shayan
Çin’de COVID-19
Doç. Dr. Ceren Ergenç
17 Aralık 2020, Perşembe
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:30-09:50 Sözlü Bildiriler-16

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Çalışkan

SB-116, SB-117, SB-118, SB-119, SB-120, SB-121, SB-122
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-17

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Beyhan Cengiz Özyurt

SB-123, SB-124, SB-125, SB-126, SB-127, SB-103
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-18

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin Pıçakçıefe

SB-128, SB-129, SB-130, SB-131, SB-132
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-19

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ufuk Berberoğlu

SB-133, SB-134, SB-135, SB-136, SB-137
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09:50-10:00 Ara
10:00-11:30 Oturum-28: Deprem: Uluslararası Yardım, Sağlık Hizmetleri ve Psikososyal Müdahale

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Erdal Beşer
Uzm. Dr. Gül Anıl Anakök


Depremde Uluslararası Yardım
Prof. Dr. Kobi Peleg
Depremlerde Sağlık Hizmetlerine Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Hakan Altıntaş
Deprem ve Sonrası Ruhsal Dünya - Psikososyal Müdahale
Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım
Oturum-29: Pandemi hazırlık planları nasıl olmalı?

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ethem Erginöz
Uzm. Dr. Tevfik Bayram

Aile hekimliği sisteminde pandemi planlaması nasıl olmalıdır?
Dr. Özlem Sezen
Pandemilerde Hastane Öncesi Acil Sağlık ve Hastane Organizasyonu
Dr. Turhan Sofuoğlu
Sağlık Bakanlığı Hastane Afet Planı Çalışmaları
Uzm. Dr. Eray Çınar
Oturum-30: Türkiyede Tüberküloz Kontrolünde Son Durum ve Pandeminin Etkileri
Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
Doç. Dr. Seval Alkoy


Türkiye’de Tüberküloz Kontrolünde Son Durum
Doç. Dr. Şeref Özkara
Verem Savaş Dispanserinde Pandemi Sürecinin Yönetimi
Uzm. Dr. Asiye İnan Süer
Pandemi Sürecinde Tüberküloz Kontrolü Nasıl Etkilendi?
Uzm. Dr. Mine Yenice
11:30-12:00 Ara
12:00-13:00 Öğle Sohbetleri-4: Araştırma ve Yayın Etiği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Filiz Abacıgil
Uzm. Dr. Mikail Özdemir


Araştırma ve Yayın Etiği
Prof. Dr. Şevket Ruacan
13:00-13:15 Ara
13:15-14:15 Çalışma Grubu Oturumu-13: İş Sağlığı Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-14: Sağlık Politikaları ve İstihdam Çalışma Grubu Çalışma Grubu Oturumu-15: Uluslararası İşbirliği Çalışma Grubu Oturumu-16: Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Oturum-31: Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuray Özgülnar
Uzm. Dr. Hande Bahadır


Toplumu Anlama Yolunda: Sosyoloji ve Halk Sağlığı İlişkisi
Doç. Dr. Temmuz Gönç Şavran
Pandeminin Yarattığı Bilgi Kirliliği: Biyopolitika ve İnfodemi
Doç. Dr. Ayşecan Terzioğlu
Halk Sağlığı ve Kent Planlama
Prof. Dr. Asuman Türkün
Halk Sağlığı ve Sanat
Öğr. Gör. Dr. Ahmet Can Bilgin
Oturum-32: Pandemi Döneminde Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Yaklaşımın Belirleyicileri
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Pınar Erbay Dündar
Doç. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım


Pandemide Olağandan Patolojiye Ruhsal Etkilenme ve Toplumsal Bireysel Korunma
Uzm. Dr. Ersin Baltacı
Pandemi Döneminde Psikiyatrinin Etki Alanı, Beklentiler ve Gerçekler
Doç. Dr. Koray Başar
İncinebilir Gruplar, Gözden Kaçanlar ve Pandemi
Uzm. Dr. Evindar Karabulut
Oturum-5: Neonatolojide Güncel Durum
Türk Neonatoloji Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nuray Duman
Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz


COVID-19 Pandemisinde Yenidoğan Bebeğin İzlemi
Prof. Dr. Merih Çetinkaya
Sağlıklı Bebek Beslenmesi ve İzlemi
Prof. Dr. Canan Türkyılmaz
Sarılık Yönetimi ve İzlemi
Doç. Dr. Emel Okulu
16:00-16:15 Ara
16:15-17:45 Oturum-33: Pandemide Toplumsal Cinsiyet

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayşe Akın
Uzm. Dr. Özgür Erdem


Avrupa Bağlamında Covid Döneminde Cinsiyet ve İstihdam
Prof. Dr. Maria Tsouroufli
Toplumsal Cinsiyet ve COVID-19
Doç. Dr. Burcu Şentürk
HASUDER Pandemide Toplumsal Cinsiyet Raporu ve Pandemide Dezavantajlı Gruplar
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
Oturum-34: COVID-19 Pandemisinde Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Selma Karabey
Uzm. Dr. Şeyma Arslan


Sağlık Bakanlığı Çalışmaları
Uzm. Dr. Pelin Şavlı
Saha Deneyimi
Dr. Azize Tiryakioğlu
Üniversite Deneyimi
Uzm. Dr. Irmak Polat
Sivil Toplum Deneyimi
Kl. Psk. İnanç Sümbüloğlu
Oturum-35: Olağandışı Durumlarda Triyaj
Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Başar Cander
Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu


Acilde Triyaj
Prof. Dr. Zeynep Çakır
Travmada Triyaj Uygulaması
Prof. Dr. Behçet Al
Afet Triyajı
Prof. Dr. Mehmet Gül
17:45-18:00 Ara
18:00-19:00 Akşam Sohbetleri-4: Çevresel Sosyal Yönetişim

Oturum Başkanları:
Dr. Öğr. Gör. İlker Kayı
Uzm. Dr. Işık Çetin Top


Çevresel Sosyal Yönetişim
Kıdemli Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Karakaş
19:00-19:15 Ara
19:15-20:45 Oturum-36: COVID-19 Pandeminin Farklı Sektörler ve İşçiler Üzerindeki Etkileri
ICOH - International Commission on Occupational Health
(İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu)


Oturum Başkanları:
Dr. Buhara Önal
Uzm. Dr. Volkan Medeni


Pandeminin Kadın Emeği ve İşçiler Üzerindeki Etkisi
Prof. Igor Bello
COVID-19'un Madencilikte İşçiler ve İstihdam Üzerindeki Etkisi
Dr. Thuthula Balfour
Salgın kayıt dışı ve diğer dışlanmış işçileri nasıl etkiledi?
Mahinda Seneviratne
Salgın inşaat sektörü işçilerini nasıl etkiledi?
Dr. Krishna Nirmalya Sen
Oturum-37: Sağlıklı Toplum ve Çevre için Türkiye’de ki Sağlık Uzmanlarının Rolü
HEAL - Health and Environment Alliance

Oturum Başkanı:
Anne Stauffer

EEA Rapor Sunumu: Sağlıklı Çevre, Sağlıklı Yaşamlar:
Evrim Doğan Öztürk

EEA Rapor Sunumundan Yansımalar:

Çevre, İklim ve Sağlık Üzerine EUPHA Bildirisi:
Prof. Dr. Marija Jevtic
Kırılgan Grupların En İyi Şekilde Korunması:
Dr. Peter van den Hazel
Türkiye için “Avrupa Yeşil Mutakabatı” Yaklaşımı
Alper Acar
Oturum-38: COVID-19 ve Kanser

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Nilüfer Özaydın
Uzm. Dr. Güledal Boztaş


Kanseri Nasıl Kontrol Edeceğiz?
Prof. Dr. Tezer Kutluk
COVID Salgını Sürecinde Taramalar Neden Devam Etmeli? Türkiye'de Kanser Taramaları
Dr. Murat Türkyılmaz
Türkiye'de Kanser Tanı ve Tedavi Sürecinde Salgında Yaşanan Sıkıntılar
Prof. Dr. Yavuz Anacak
20:45-21:00 Ara
21:00-22:30 Konferans-3: Üniversite Eğitimi Bağlamında Halk Sağlığının İşlevleri ve Halk Sağlığı Çalışanlarının Yeterlilikleri

Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Işıl Ergin
Doç. Dr. Tufan Nayır


Üniversite Eğitimi Bağlamında Halk Sağlığının İşlevleri ve Halk Sağlığı Çalışanlarının Yeterlilikleri
Prof. Dr. Linas Sumskas
Konferans-4: Sağlık Diplomasisi
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Melih Bulut
Doç. Dr. Tufan Nayır


Sağlık Diplomasisi
Prof. Dr. Hande Harmancı
18 Aralık 2020, Cuma
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:30-09:50 Sözlü Bildiriler-20

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Meryem Merve Ören

SB-138, SB-139, SB-140, SB-141, SB-142
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-21

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nilden Arslan

SB-143, SB-144, SB-145, SB-146, SB-147, SB-148, SB-149
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-22

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mücahit Eğri

SB-150, SB-151, SB-152, SB-153, SB-154, SB-155
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-23

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özlem Terzi

SB-156, SB-157, SB-158, SB-159, SB-160, SB-161, SB-162
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
09:50-10:00 Ara
10:00-11:30 Oturum-39: Tek Sağlık Bakış Açısıyla COVID-19 Pandemisi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kayıhan Pala
Uzm. Dr. Selen Gürsoy


COVID-19 Pandemisi ve Güncel Durum
Prof. Dr. Selim Badur
Ekosistem Tahribatları ve Salgınlar Arasındaki İlişkiler
Prof. Dr. Doğanay Tolunay
Tek Sağlık Yaklaşımında Zoonozlar ve Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı
Veteriner Hekim Melike Baysal
Oturum-40: Göğüs Hastalıklarında Sıcak Başlıklar
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ülkü Yılmaz
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Gökhan Telatar


KOAH'da Telemedicine
Uzm. Dr. Burcu Yiğitbaş
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Tütün Kontrolü
Prof. Dr. Nazmi Bilir
Yeni Tütün ve Nikotin Ürünleri Sahadaki Güncel Durum
Doç. Dr. Volkan Kara
Oturum-41: Aşı Geliştirme Çalışmaları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İskender Gün
Doç. Dr. Rabia Çakır Koç


Erciyes Üniversitesinde Aşı Geliştirme Çalışmaları
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
Aşı Geliştirilmesinin Klinik Araştırma Boyutu
Doç. Dr. Zafer Sezer
11:30-12:00 Ara
12:00-13:00 Öğle Sohbetleri-5: Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Tarihçesi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sevgi Canbaz
Uzm. Dr. Seher Palanbek


Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Tarihçesi
Prof. Dr. Nazmi Bilir
13:00-13:15 Ara
13:15-14:15 Çalışma Grubu Oturumu-17: Toplum Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Sözlü Bildiriler-24

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Çetin Ekerbiçer

SB-163, SB-164, SB-165, SB-166, SB-167
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-25

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Emel Önal

SB-168, SB-169, SB-170, SB-171, SB-172
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
Sözlü Bildiriler-26

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Tözün

SB-173, SB-174, SB-175, SB-176, SB-177
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
14:15-14:30 Ara
14:30-16:00 Oturum-42: Pandemi ile Değişen Çalışma Yaşamı

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Uzm. Dr. Burak Çapacı


Türkiye’de Pandemi ile Değişen Çalışma Yaşamı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Dr. Zühtü Şahin
Pandemiyle Değişen Çalışma Hayatı & Uzaktan Çalışma
Burcu Akça Hacıosmanoğlu
Pandemi ile Değişen Çalışma Yaşamı, İş Yeri Uygulama Örneği
Dr. Kemal Yıldırım
Pandemi Sürecinin İşçi Sınıfı Üzerindeki Etkileri: Metal Sektörü örneği
Doç. Dr. Ferit Serkan Öngel
Oturum-49: COVID-19 Pandemisi ve Rehabilitasyon
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu
Prof. Dr. Elçin Balcı

Pandemide Geriatrik Popülasyon
Dr. Emine Dündar Ahi
Covid Sonrası Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Temel Yaklaşımları
Dr. Yasemin Özkan
Telerehabilitasyon
Doç. Dr. Başak Bilir Kaya
Sözlü Bildiriler-27

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Öztürk

SB-178, SB-179, SB-180, SB-181, SB-182, SB-1830, SB-184, SB-185
Bildiri detaylarını görmek için tıklayınız.
16:00-16:15 Ara
16:15-17:45 Konferans-5: Yaşlanan Nüfusun Halk Sağlığına Etkisi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Dilek Aslan
Uzm. Dr. Ekin Koç


Yaşlanan Nüfusun Halk Sağlığına Etkisi
Prof. Dr. Rosette Farrugia-Bonello
Konferans-6: COVID-19 Salgınında Tarım Çalışanları

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mine Esin Ocaktan
Uzm. Dr. Uğurcan Sayılı


COVID-19 Salgınında Tarım Çalışanları
Prof. Dr. Zeynep Şimşek
Oturum-43: COVID–19 Pandemisi ve Halk Sağlığı Hemşireliği
Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ayfer Tezel
Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter


COVID-19 Politikaları İçinde Halk Sağlığı Hemşireliği
Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy
COVID-19 Pandemisi ve Kültürel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi
COVID-19 Pandemisinde Halk Sağlığı Hemşireliği Açısından Olası Riskler ve Fırsatlar
Prof. Dr. Ayfer Tezel
Oturum-44: Pandemi Süreci ve Diyabet- Obezite- Beslenme
Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serpil Salman
Prof. Dr. Meltem Çöl


Diyabet
Prof. Dr. Serpil Salman
Obezite
Doç. Dr. Seda Sancak
Beslenme
Doç. Dr. Ayşe Nur İzol Torun
17:45-18:00 Ara
18:00-19:00 Akşam Sohbetleri-5: Arkeolojik ve Arkeometrik Yöntemler Işığında Beslenme-Sağlık İlişkisi

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Tözün
Uzm. Dr. Murat Özdemir


Arkeolojik ve Arkeometrik Yöntemler Işığında Beslenme-Sağlık İlişkisi
Doç. Dr. Ahmet Uhri
19:00-19:15 Ara
19:15-20:45 Oturum-45: COVID-19 Yanıtında Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Pınar Okyay
Dr. Batyr Berdyklychev


BOH Davranışsal Risk Faktörleri: Sağlıksız Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Pandemi Sırasında Beslenme Önerileri
Dr. Joao Breda
COVID-19'da Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü
Dr. Kremlin Wickramasinghe
BOH Davranışsal Risk Faktörleri: Alkol Kullanımı
Carina Ferreira-Borges
BOH Davranışsal Risk Faktörleri: Tütün Kullanımı
Prof. Dr. Toker Ergüder
Uydu oturumu: Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) Buluşması Oturum-47: Pandemi Sürecinde İleri Yaş Döneminde Sorunlar
Türk Geriatri Derneği

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Dilek Aslan
Prof. Dr. Günay Saka


Pandemi Sürecinde Kurumda Yaşlanma; Riskler, Önlemler
Prof. Dr. Meral Saygun
Yaşlılarda Reçeteleme ve Tedaviye Erişim/Uyum Sorunları
Prof. Dr. Tolga Reşat Aydos
Bağışıklama Çalışmaları ve Yaşlılara Yansıması
Öğr. Gör. Dr. Meltem Şengelen
20:45-21:00 Ara
21:00-22:30 Oturum-46: Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Halk Sağlığının Tıp Eğitimindeki Yeri & Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi

Oturum Başkanı: Herdem Barış Yılmaz

İspanya Tıp Eğitimi Sisteminde Halk Sağlığının Yeri & Pandemi İspanya’da Tıp Eğitimini Nasıl Etkiledi?
Nuria Perez Gascon
Ukrayna Tıp Eğitimi Sisteminde Halk Sağlığının Yeri & Pandemi Ukrayna’da Tıp Eğitimini Nasıl Etkiledi?
Sophia Tykhomyrova
Çek Cumhiriyeti Tıp Eğitimi Sisteminde Halk Sağlığının Yeri & Pandemi Çek Cumhuriyeti Tıp Eğitimini Nasıl Etkiledi?
Lucie Novotná
Almanya Tıp Eğitimi Sisteminde Halk Sağlığının Yeri & Pandemi Almanya Tıp Eğitimini Nasıl Etkiledi?
Theresa Krüger
Oturum-48: Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Kohort Çalışması - 2019

Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sibel Sakarya
Uzm. Dr. Mehmet Emin Özdemir


Çalışmanın Amacı ve Tasarımı, Yöntemi
Prof. Dr. Belgin Ünal
Seçilmiş Kardiyovasküler Hastalık Sonuçları
Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan
Diyabet, Kanser, Multimorbidite
Prof. Dr. Gül Ergör
Hastaneye Yatış ve Tedavi ile İlgili Sonuçlar
Doç. Dr. Melih Kaan Sözmen
19 Aralık 2020, Cumartesi
SALON 1
10:00 Açılış
10:00–10:05 Prof. Dr. Reyhan Uçku – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
10:05–10:10 Covid-19 Pandemisi Deneyimleri ve Halk Sağlığının Geleceği
Dr. Nedret Emiroğlu – Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlara Hazırlık Birim Direktörü
10:10–10:15 Soru & Cevap
10:15–12:00 Katılımcıların Görüşlerinin ve Geri Bildirimlerinin Alınması
12:00–12:05 Kongre Sonuç Bildirgesi Okunması
Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, Kongre Bilimsel Sekreteri
12:05–12:20 Kongre Sonuç Bildirgesinin görüşe açılması / katkı istenmesi
12:20–12:30 Kongre Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Pınar Okyay, Hasuder ve Kongre Başkanı